admin2022

2022

На 23.11.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща.

Родителска среща

На 08.09.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.