СПЕЦИАЛНОСТ „ФОТОГРАФИЯ“

Специалността „Фотография“ е една от водещите в НПГПФ.
Тя е създадена през учебната 1958/1959 г., а през 1960 г. училището се наричаТехникум по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“.
Много от възпитаниците на НПГПФ са част от съвременния културен и интелектуален елит на страната. Немалка част от тях са реализирани професионално в сферата на приложните и изящните изкуства. Сред тях са Олег Попов иСтоян Ненов – дългогодишни фотографи в агенция „Ройтерс“, и Николай Дойчинов – фотограф в агенция „Франс Прес“.Гимназията са завършили и Милан Христев, Тихомир Пенов и Милена Славова.
Днес специалността „Фотография“ продължава да привлича учениците, на които предстои гимназиално образование.

Основна информация за специалността

Всяка година в училището кандидатстват деца с различни интереси в сферата на изкуствата, като голяма част насочват вниманието си към фотографията.
Изучаваните учебни предмети изграждат и развиват у подрастващите творчески навици и визуална култура, свързана с историческите и съвременните концепции в изкуствата. По време на обучението си учениците се запознават с фотографските методи и процеси, както и със съвременната цифрова технология. В обучението се обръща особено внимание и на познанията върху изразно-изобразителните средства на фотографията. Учителите изграждат у учениците представата за фотографското изображение като инструмент за създаване на визуално изкуство.
В задължителната подготовка са и часовете, свързани със специалните фотографски методи и средства. В тях бъдещите професионални фотографи се запознават с начините за фотографиране както и с различните технически средства.
Учебните програми по фотография са осъвременени през 2018 г., като темите са съобразени със съвременните тенденции в областта на визуалните изкуства. Учебното съдържание е синхронизирано с програмите и изискванията на НАТФИЗ и НБУ. Учениците изучават обща фотография, художествена фотография, научна фотография, цветна фотография, оптика и апаратура; провеждат учебна практика.

Зрелостниците полагат държавни изпити по теория и по практика на професията и придобиват трета степен на професионална квалификация – най-високата за средното образование.
Учениците активно участват и в конкурси, изложби и пленери. В голяма част от тях младите фотографи от НПГПФ са удостоени с награди – стипендии, грамоти, плакети. Някои от тези изяви са:

  • Фотоакадемика – национален преглед на българската фотография за учещи; от 2016 г. учениците на гимназията печелят всички годишни държавни стипендии;
  • Изложба конкурс Послание към човека, когото обичаме – кампания на Столична регионална здравна инспекция по повод 14 февруари;
  • Международно биенале за младежка фотография под патронажа на FIAP: спечелените награди са за 2016 и 2018 г. – бронзов и сребърен медал от салоните в Нови Сад и София;
  • Изложба на тема Сърце на фотографии, заснети от учениците на НПГПФ;
  • Изложба галерия УниКредит Студио: представяне на деветте наградени снимки от Министерството на културата в Националния конкурс за българска фотография „Фотоакадемика“;
  • конкурс на Фотосинтезис: фото есе Моите срещи с българското– второ място в онлайн гласуването на публиката, 2018 г.;
  • участие в ежегодния конкурс за студентска фотография, организиран от Общността на фото и видео клуба към Студентския дом;
  • обща изложба кафе галерия Synthesis на ученици от НПГПФ, 2018;
  • фотоваканция – международна фотографска среща, провеждана всяка година от 1982 г.;
  • участие в първия национален фотоконкурс за ученици на тема Моето училище е най-хубаво, организиран от сдружение „Аз-буки“ към МОН, под патронажа на г-жа Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката.

Получените знания и умения от обучението по специалността „Фотография“ в НПГПФ дават възможност за реализация на учениците в рекламни агенции, фирми, свързани с изготвянето на печатни и предпечатни материали, както и да упражняват фотографията като свободна професия.

 

Младите фотографи имат възможност да продължат образованието си във висши училища по специалности, свързани с визуалните и приложните изкуства и занаяти. гимназията има сключено споразумение с НБУ, според което Университетът признава първата година от обучението.

Scroll to Top