РЪКОВОДСТВО

д-р инж. Цветанка Апостолова – директор

Ивайло Димитров – заместник-директор по учебната дейност

Десислава Балджиева – заместник-директор по учебно-производствената дейност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Общообразователна подготовка
Български език и литература

Красимира Шуманова

Мартина Димитрова

Нели Прокопиева

Станислав Лазаров

Ивайло Димитров

Чужди езици

Иванка Атанасова – английски език, чужд език по професията

Татяна Цветкова – английски език

Станислава Миланова – английски език

Христина Балджиева – испански език

Борис Новаков – немски език

Емилия Коцева – френски език

Математика и информационни технологии

Петрана Антова – математика

Ралица Камарчева – математика

Анета Кинева – математика

Йорданка Дивекова – информационни технологии, математика

инж. Лъчезар Радев – информационни технологии

История и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование

Кирил Славчев – история и цивилизации, гражданско образование

Светлана Богомилова – история и цивилизации, гражданско образование

Борис Новаков – философия, гражданско образование

Тодор Петров – география и икономика

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

Михаил Михайлов – биология и здравно образование

Майя Йотинска – химия и опазване на околната среда

Маргарита Виденова – физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Росица Лачева

Захари Йорданов

Венцислав Димитров

Професионална подготовка
Полиграфия

инж. Васил Станев

инж. Силва Илиева

инж. Лъчезар Радев

Катя Петкова

Анета Станиславова

Огнян Добчев

Фотография

Валентин Ваклинов

Десислава Веселинова

Ивайло Стоянов

Мария Маринова

д-р Екатерина Титова

Цветан Томчев

Графичен дизайн и компютърна графика

Десислава Балджиева

Биляна Савова

д-р Сандра Блажева

д-р Николинка Климукова

Раймонда Пейчинова

Милена Станков

д-р Боян Блажев

Иван Иванов

Георги Тачев

Георги Дичев

Димитър Боздански

Пламен Узунски

Александър Сертев

Компютърна анимация

д-р Стефан Маринов

Цветомир Крумов

Георги Шушков

Библиотекознание

Ваня Фотева

Ивелина Дамянова

Религия

 д-р Николинка Климукова

 

Училищен психолог

Благослава Минчева