РЪКОВОДСТВО

д-р инж. Цветанка Апостолова – директор

Ивайло Димитров – заместник-директор по учебната дейност

Десислава Балджиева – заместник-директор по учебно-производствената дейност

Благослава Минчева – заместник-директор по учебната дейност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Общообразователна подготовка
Български език и литература

Ивайло Димитров

Красимира Шуманова

Мартина Димитрова

Славена Рачева

Десислава  Георгиева

Нели Прокопиева

Чужди езици

Иванка Атанасова – английски език, чужд език по професията

Татяна Цветкова – английски език

Ивана Пенева – английски език, испански език

Христина Янева – испански език

Борис Новаков – немски език

Анелия Антова – френски език

Математика и информационни технологии

Петрана Антова – математика

Ралица Камарчева – математика

Анета Кинева – математика

Александра Илчева – информационни технологии

История и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование

Денис Йоцов – история и цивилизации, гражданско образование

Светлана Богомилова – история и цивилизации, гражданско образование

Борис Новаков – философия, гражданско образование

Тодор Петров – география и икономика

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

Михаил Михайлов – биология и здравно образование

Майя Йотинска – химия и опазване на околната среда

Маргарита Виденова – физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Росица Лачева

Захари Йорданов

Венцислав Димитров

Професионална подготовка
Полиграфия

инж. Никол Калчева

инж. Силва Илиева

инж. Лъчезар Радев

Катя Петкова

Анета Станиславова

Огнян Добчев

Фотография

Валентин Ваклинов

Десислава Веселинова

Ивайло Стоянов

Димитър Златков

Велина Кокалова

д-р Екатерина Титова

Графичен дизайн и компютърна графика

Десислава Балджиева

Биляна Савова

д-р Сандра Блажева

д-р Николинка Климукова

Раймонда Пейчинова

Милена Станков

д-р Боян Блажев

Иван Иванов

Георги Тачев

Георги Дичев

Димитър Боздански

Пламен Узунски

Александър Сертев

Компютърна анимация

д-р Стефан Маринов

Цветомир Крумов

Георги Шушков

Библиотекознание

Ваня Фотева

Ивелина Денкинска

Религия

 д-р Николинка Климукова

 

Училищен психолог

Димитър Пеев

Scroll to Top