СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) е единственото училище в страната, което предлага професионално образование по компютърна анимация. Специалността е открита в Гимназията през 2012 г., което е и за първи път в системата на средното образование в Българи, вследствие стремежа на училището да се развиваи усъвършенства като институция в професионалното образование.

Обучението по компютърна анимация има за цел да подготви специалисти с необходимите професионални качества, позволяващи им да се реализират с голям успехв сферата на мултимедийните технологии, медиите, рекламата икиното.

Основна информация за специалността

Учебните програми осигуряват задълбочени теоретични знания в областта на мултимедийното изкуство и технологиите, историята на българската и световната анимация, както ипрактически знания за създаване на анимационни герои, декори и други елементи в анимацията в 2D и 3D варианти; създаване на визуални ефекти чрез намесата на специализирани компютърни програми.

Заедно със специфичните учебни дисциплини, учениците получават и допълнителни професионални знания и умения по полиграфия, фотография, компютърна графика, история на изкуството и др.

Завършилите специалността „Компютърна анимация“ притежават умения да:

  • използват специализирани програмни продукти за обработка на изображения;
  • прилагат различни техники при създаване и обработка на графични изображения;
  • създават анимационни проекти по зададени теми в 2D и в 3D варианти;
  • работят със специализирани маси тип „Просветка“;
  • разработват кратки анимационни движения с различна сложност;
  • рисуват конструкция на анимационен типаж, основни положения и състояния на героя чрез специализиран софтуер;
  • създават различни анимационни продукти с помощта на цветни материали;
  • изработват комикси, сториборд и кадриране чрез компютърна обработка и др.

Всяка година възпитаниците на НПГПФ от специалността „Компютърна анимация“ участват в различни тематични конкурси, свързани с проектиране и реализация на комикси и анимация. Много от тях са отличени с награди.Учениците участват в Националния младежки конкурс по приложни и изящни изкустваняколко години и Министерството на културата ги удостоява с голямата награда – годишна стипендия.Предстои участиеи в престижния конкурс с анимационни кратки форми. Младите аниматори участват и в изложбите на Международния фестивал на анимационния филм „Златен кукер“ – София.

Част от учениците провеждат производствената си практика във Филмовото творческо студио и рекламната агенция „Анимарт“.

Зрелостницитеот професията „Компютърна анимация“полагат държавни изпити по теория и по практика на професията и придобиват трета степен на професионална квалификация – най-високата за средното образование.

Възпитаниците ни имат възможността да продължат своето образование по специалността „Компютърна анимация“ в Нов български университет от третия семестър (втори курс).

Scroll to Top