ИЗПИТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ-ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ППК