Родителска среща

На 08.09.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.  

1 thought on “Родителска среща”

Leave a Comment