РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прием на ученици за учебната 2024/2025 година

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

Резултати от конкурсния изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, проведен на 05.07.2024 г.

Оценка

с думи

с цифри

1

Много добър

5,00

13

Добър

4,25

14

Много добър

4,75

26

Много добър

5,00

42

Добър

3,75

44

не се явила

47

не се явила

55

Много добър

4,50

56

не се явила

58

Много добър

5,00

59

не се явила

60

Много добър

4,50

64

не се явил

65

не се явила

68

Много добър

5,00

72

не се явила

73

не се явила

85

Много добър

4,75

90

Много добър

4,75

 

96

не се явила

97

Много добър

4,75

109

Много добър

4,75

110

Добър

4,25

114

не се явил

117

не се явила

122

не се явила

131

Много добър

4,75

136

не се явила

139

Много добър

4,50

141

не се явила

146

не се явил

148

не се явила

149

Много добър

4,50

153

не се явила

158

не се явил

162

не се явила

163

Много добър

5,00

166

Добър

4,00

167

не се явила

177

не се явил

182

не се явила

200

Много добър

5,00

 

205

не се явила

207

не се явила

211

Добър

4,25

213

Много добър

5,00

215

Много добър

5,25

217

Много добър

5,00

219

не се явила

220

не се явила

228

не се явила

229

Добър

4,25

233

Отличен

5,50

241

не се явила

248

не се явила

255

Много добър

4,50

258

Много добър

5,00

263

Среден

3,25

264

Добър

4,25

269

не се явил

271

не се явил

272

не се явила

278

не се явила

283

Отличен

5,50

292

не се явил

 

297

не се явила

298

не се явила

307

Много добър

4,75

312

не се явил

317

Много добър

5,00

318

не се явила

320

Добър

4,25

327

Добър

4,25

331

Добър

4,00

332

не се явил

336

не се явил

338

Много добър

4,75

339

Добър

4,25

348

не се явила

349

не се явила

353

Добър

3,50

370

не се явил

371

не се явила

372

не се явила

378

не се явила

380

Много добър

4,50

381

не се явила

387

Отличен

5,75

 

388

Много добър

4,50

393

не се явила

399

Добър

4,25

401

не се явила

404

не се явил

406

Добър

4,00

409

Много добър

5,25

410

не се явила

413

не се явила

416

Добър

4,25

423

Добър

4,00

429

Много добър

4,75

430

не се явила

434

Много добър

4,50

435

не се явила

437

Добър

3,75

 

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 3 юли 2024 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, както следва:

ДО ВХОДЯЩ № 209  – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 8.00 часа
ОТ ВХОДЯЩ № 210 до края – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 14.00 часа
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на
изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична
ученическа карта), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване,
твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – пожелание) за рисуване с формат 35/50 см.

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ на 5 юли 2024 г. от 9.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на
изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична
ученическа карта), входящ номер, две химикалки с еднакъв син цвят.

НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2024/2025 година ще се приемат от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Подаването на документите се извършва по електронен път.

Формата за прием ще бъде активна от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2023/2024 година
  3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

         Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.

          Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 03.07.2024 г. в НПГПФ.

 

          Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 01.07.2024 г.

Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

          Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 05.07.2024 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2024/2025 г.

специалност „Полиграфия“ – 13 ученици

специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици

специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици

специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици

специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици

специалност „Фотография“ – 26 ученици

НПГПФ пожелава успех на всички кандидати! 

Scroll to Top