НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния   изпит по рисуване
1107кадф  Отличен6,00
26кафд  Отличен5,91
3141кадпф Отличен5,75
4130акд   Много добър5,41
5322акд   Много добър5,33
624кад   Много добър5,25
7318кдафпбМного добър5,25
845акдф  Много добър5,16
94акдф  Много добър5,16
1073кадфпбМного добър5,08
1174акдф  Много добър5,08
12332акдфпбМного добър5,00
13307акдп  Много добър4,91
14343акдф  Много добър4,91
15341акдф  Много добър4,91
1682дка   Много добър4,91
17324акд   Добър4,33

РЕЗЕРВИ

1889адкф  Много добър4,91
19344фдак  Много добър4,91
20285дка   Много добър4,83
21281акфд  Много добър4,83
2281дфка  Много добър4,83
2311дакф  Много добър4,83
24362афдк  Много добър4,83
25101фдак  Много добър4,83
26220фдакбпМного добър4,83
27342кад   Много добър4,75
2853кфда  Много добър4,75
29328акфд  Много добър4,75
30345фдк   Много добър4,75
31349факдпбМного добър4,75
32173дфка  Много добър4,75
33118кадф  Много добър4,66
3451акдф  Много добър4,66
35340акдф  Много добър4,66
36243факд  Много добър4,66
3712фдка  Много добър4,66
3844фдкабпМного добър4,66
391кдафпбМного добър4,58
40201акдф  Много добър4,58
41250фдка  Много добър4,58
42283дакфпбМного добър4,58
4338адк   Много добър4,58
447фдка  Много добър4,58
45200адпкфбМного добър4,58
46227кдаф  Много добър4,50
47299кафд  Много добър4,50
48162дкфабпМного добър4,50
49375дка   Много добър4,50
50294адк   Много добър4,50
51335дак   Много добър4,50
52306факд  Много добър4,50
53292адкфп Много добър4,50
54354дакф  Много добър4,50
55287адкф  Много добър4,50
56282факд  Много добър4,50
5769акдф  Добър4,41
5867акдф  Добър4,41
59104дка   Добър4,41
60302акд   Добър4,41
61241акдпфбДобър4,41
62309акд   Добър4,41
63352акдф  Добър4,41
64297адкфп Добър4,41
65245дак   Добър4,41
66279дакф  Добър4,41
67191фдка  Добър4,41
68289фдка  Добър4,41
6983адк   Добър4,41
70293дфак  Добър4,41
71311кфад  Добър4,33
72316кафд  Добър4,33
73224акд   Добър4,33
7499дкаф  Добър4,33
75232дкаф  Добър4,33
76275акдф  Добър4,33
77365акдф  Добър4,33
78389акдф  Добър4,33
79321акдф  Добър4,33
80116акд   Добър4,33
81209акдф  Добър4,33
82325фк    Добър4,33
8387фдка  Добър4,33
84351адкф  Добър4,33
8598дфка  Добър4,33
86431фдак  Добър4,33
87348афпкдбДобър4,33
88323фдак  Добър4,33
89180фадк  Добър4,33
9064кафдп Добър4,25
91159кда   Добър4,25
92410кдапфбДобър4,25
9316кдаф  Добър4,25
94210акдф  Добър4,25
95400акдф  Добър4,25
9648акдф  Добър4,25
97405акд   Добър4,25
98438акд   Добър4,25
9940акдф  Добър4,25
100150акдф  Добър4,25
101197акдф  Добър4,25
102271дкафпбДобър4,25
103205дкафпбДобър4,25
10425дкаф  Добър4,25
105267дкаф  Добър4,25
10619фкда  Добър4,25
10761фкда  Добър4,25
1085дкфа  Добър4,25
109272фкдп  Добър4,25
110196афкд  Добър4,25
11136адкф  Добър4,25
11257адкф  Добър4,25
113145факд  Добър4,25
11418факд  Добър4,25
11523дакф  Добър4,25
11634фдка  Добър4,25
11758фдкап Добър4,25
118265фдк   Добър4,25
119139адфкпбДобър4,25
12055адфкб Добър4,25
12128адфк  Добър4,25
12256дафкп Добър4,25
123260дафк  Добър4,25
124146дфакп Добър4,25
125424дфак  Добър4,25
126211фдпкабДобър4,25
127115кдаф  Добър4,16
128414кафд  Добър4,16
12939кдфа  Добър4,16
130155кад   Добър4,16
13146кдаф  Добър4,16
132415кадф  Добър4,16
133262дка   Добър4,16
134140дка   Добър4,16
135100дк    Добър4,16
136417дкф   Добър4,16
137269акдфп Добър4,16
138406дкапфбДобър4,16
139152дка   Добър4,16
140263акдфпбДобър4,16
141257фкда  Добър4,16
14294акд   Добър4,16
14384акдф  Добър4,16
144261дкаф  Добър4,16
145408дкаф  Добър4,16
146266акфд  Добър4,16
14754акдф  Добър4,16
148420дкф   Добър4,16
14937акдф  Добър4,16
150398дка   Добър4,16
15162акдф  Добър4,16
152119дкаф  Добър4,16
15317дка   Добър4,16
154268дкаф  Добър4,16
155149дкапфбДобър4,16
15647акдфпбДобър4,16
157404дкафпбДобър4,16
158214дкфа  Добър4,16
159215дкабпфДобър4,16
16030акд   Добър4,16
16193фкда  Добър4,16
162397акд   Добър4,16
163142дакф  Добър4,16
16443фдка  Добър4,16
165258фпкд  Добър4,16
1662дакф  Добър4,16
16749фдка  Добър4,16
16870дакф  Добър4,16
16921фдка  Добър4,16
17029дак   Добър4,16
17188факд  Добър4,16
17226бпкд  Добър4,16
17379фдка  Добър4,16
174259адкф  Добър4,16
17586адк   Добър4,16
176411фдка  Добър4,16
177154факд  Добър4,16
178151дакф  Добър4,16
179138адкф  Добър4,16
1808фдак  Добър4,16
18142афдкпбДобър4,16
182102адфк  Добър4,16
18375дфак  Добър4,16
18431дафк  Добър4,16
18565фпдка Добър4,16
186113дфак  Добър4,16
187331дпбфкаДобър4,16
18890фадпк Добър4,16
189219фдабпкДобър4,16
190291кадф  Добър4,08
191330кафд  Добър4,08
192376кдаф  Добър4,08
193182кадфпбДобър4,08
194204кад   Добър4,08
195317кдафпбДобър4,08
196421кда   Добър4,08
197133кда   Добър4,08
198131кадфпбДобър4,08
199137акдф  Добър4,08
200126ак    Добър4,08
201165дкаф  Добър4,08
20266акд   Добър4,08
203235акдф  Добър4,08
204187дка   Добър4,08
20576дкфа  Добър4,08
206184дка   Добър4,08
207246дка   Добър4,08
208221дка   Добър4,08
209226фкда  Добър4,08
210134дкфа  Добър4,08
211156акдф  Добър4,08
212255дкафпбДобър4,08
213366акдф  Добър4,08
214380фкдпбаДобър4,08
215135дкаф  Добър4,08
216198дкаф  Добър4,08
217305дкфа  Добър4,08
218439ак    Добър4,08
219206дкаф  Добър4,08
220186акд   Добър4,08
221367дка   Добър4,08
222174дка   Добър4,08
223436акдф  Добър4,08
224121акд   Добър4,08
225124акдф  Добър4,08
226303дкф   Добър4,08
227296дк    Добър4,08
228426акдф  Добър4,08
229188акфд  Добър4,08
230120акфд  Добър4,08
231125дфк   Добър4,08
232356факд  Добър4,08
233207дакпф Добър4,08
234385дак   Добър4,08
235190дак   Добър4,08
236363дфка  Добър4,08
237175фдка  Добър4,08
238172адкф  Добър4,08
239310адкф  Добър4,08
240114фдкапбДобър4,08
24171дак   Добър4,08
242252адкф  Добър4,08
243422дак   Добър4,08
244359дакф  Добър4,08
245170фдка  Добър4,08
246392адкф  Добър4,08
247391фдка  Добър4,08
248319адкф  Добър4,08
249295дак   Добър4,08
250300дак   Добър4,08
251161фдка  Добър4,08
252371фдкапбДобър4,08
253189дфка  Добър4,08
254374фдка  Добър4,08
255183адкф  Добър4,08
256136адкп  Добър4,08
257425адкф  Добър4,08
258177адкфп Добър4,08
259192дфка  Добър4,08
260231адк   Добър4,08
261346фдак  Добър4,08
262383дфак  Добър4,08
263313адфк  Добър4,08
26468пдакбфДобър4,08
265203фадк  Добър4,08
266163дафкпбДобър4,08
26772фадкп Добър4,08
268167фдакпбДобър4,08
269373фадк  Добър4,08
270394адфк  Добър4,08
271181адфк  Добър4,08
272195афдк  Добър4,08
273427афдк  Добър4,08
274381дфакпбДобър4,08
275110бпадфкДобър4,08
276109бпадфкДобър4,08
277274ак    Среден3,00
27832афкд  Среден3,00
279402афкд  Среден3,00
280270фдак  Среден3,00
Scroll to Top