НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния   изпит по рисуване
120акд   Отличен6,00
2368ад    Отличен6,00
3103акфд  Отличен6,00
495акдф  Отличен5,91
5286акдф  Отличен5,83
6212афкд  Отличен5,83
7199акдф  Отличен5,83
850адф   Отличен5,83
9128акфд  Отличен5,75
10112акфд  Отличен5,75
11222адкф  Отличен5,75
1278адкф  Отличен5,58
1359адфкп Отличен5,50
14106афкд
 
 Отличен5,50
15132ак  
 
 Отличен5,50

РЕЗЕРВИ

16178да    Отличен5,50
17347фдка  Отличен5,50
18130акд   Много добър5,41
19117афдкпбМного добър5,41
20377фдка  Много добър5,41
21158афдкп Много добър5,33
22322акд   Много добър5,33
239дафк  Много добър5,33
24164фадк  Много добър5,33
25122дфкапбМного добър5,33
26326а     Много добър5,25
2724кад   Много добър5,25
2896дкапфбМного добър5,25
29318кдафпбМного добър5,25
3045акдф  Много добър5,16
31253адкф  Много добър5,16
324акдф  Много добър5,16
3341дкфа  Много добър5,16
3474акдф  Много добър5,08
3591адфк  Много добър5,08
3673кадфпбМного добър5,08
37242дфка  Много добър5,08
38332акдфпбМного добър5,00
3933афкд  Много добър5,00
40234афдк  Много добър5,00
41216дфак  Много добър5,00
42230фдак  Много добър5,00
4380фдка  Много добър5,00
44307акдп  Много добър4,91
45343акдф  Много добър4,91
4689адкф  Много добър4,91
47341акдф  Много добър4,91
4882дка   Много добър4,91
49344фдак  Много добър4,91
50237фкда  Много добър4,91
51281акфд  Много добър4,83
52362афдк  Много добър4,83
5311дакф  Много добър4,83
54285дка   Много добър4,83
55101фдак  Много добър4,83
56220фдакбпМного добър4,83
5781дфка  Много добър4,83
58328акфд  Много добър4,75
59349факдпбМного добър4,75
60342кад   Много добър4,75
61173дфка  Много добър4,75
6253кфда  Много добър4,75
6351акдф  Много добър4,66
64340акдф  Много добър4,66
65355фад   Много добър4,66
66243факд  Много добър4,66
67118кадф  Много добър4,66
6812фдка  Много добър4,66
6944фдкабпМного добър4,66
70201акдф  Много добър4,58
7138адк   Много добър4,58
72200адпкфбМного добър4,58
73283дакфпбМного добър4,58
741кдафпбМного добър4,58
75250фдка  Много добър4,58
767фдка  Много добър4,58
77294адк   Много добър4,50
78292адкфп Много добър4,50
79287адкф  Много добър4,50
80223адф   Много добър4,50
81251аф    Много добър4,50
82276фа    Много добър4,50
83335дак   Много добър4,50
84306факд  Много добър4,50
85354дакф  Много добър4,50
86299кафд  Много добър4,50
87282факд  Много добър4,50
88227кдаф  Много добър4,50
89375дка   Много добър4,50
9092фда   Много добър4,50
91162дкфабпМного добър4,50
9269акдф  Добър4,41
9367акдф  Добър4,41
94297адкфп Добър4,41
95302акд   Добър4,41
96241акдпфбДобър4,41
97309акд   Добър4,41
9883адк   Добър4,41
99284ад    Добър4,41
100352акдф  Добър4,41
101245дак   Добър4,41
102279дакф  Добър4,41
103104дка   Добър4,41
104293дфак  Добър4,41
105191фдка  Добър4,41
106289фдка  Добър4,41
107224акд   Добър4,33
108351адкф  Добър4,33
109275акдф  Добър4,33
110365акдф  Добър4,33
111348афпкдбДобър4,33
112324акд   Добър4,33
113389акдф  Добър4,33
114321акдф  Добър4,33
115116акд   Добър4,33
116209акдф  Добър4,33
117316кафд  Добър4,33
118180фадк  Добър4,33
11999дкаф  Добър4,33
120232дкаф  Добър4,33
121431фдак  Добър4,33
122311кфад  Добър4,33
123323фдак  Добър4,33
12487фдка  Добър4,33
12598дфка  Добър4,33
126210акдф  Добър4,25
127196афкд  Добър4,25
128139адфкпбДобър4,25
129400акдф  Добър4,25
13036адкф  Добър4,25
13148акдф  Добър4,25
132405акд   Добър4,25
133438акд   Добър4,25
13440акдф  Добър4,25
13555адфкб Добър4,25
136273а     Добър4,25
13728адфк  Добър4,25
138150акдф  Добър4,25
13957адкф  Добър4,25
140197акдф  Добър4,25
14164кафдп Добър4,25
14256дафкп Добър4,25
143145факд  Добър4,25
14418факд  Добър4,25
145260дафк  Добър4,25
14623дакф  Добър4,25
147271дкафпбДобър4,25
148205дкафпбДобър4,25
14925дкаф  Добър4,25
150159кда   Добър4,25
151267дкаф  Добър4,25
152410кдапфбДобър4,25
153146дфакп Добър4,25
15416кдаф  Добър4,25
155424дфак  Добър4,25
15619фкда  Добър4,25
15734фдка  Добър4,25
15861фкда  Добър4,25
1595дкфа  Добър4,25
16058фдкап Добър4,25
161211фдпкабДобър4,25
162269акдфп Добър4,16
163263акдфпбДобър4,16
16494акд   Добър4,16
16584акдф  Добър4,16
166266акфд  Добър4,16
16754акдф  Добър4,16
16837акдф  Добър4,16
16942афдкпбДобър4,16
170102адфк  Добър4,16
17162акдф  Добър4,16
172259адкф  Добър4,16
17347акдфпбДобър4,16
17486адк   Добър4,16
175138адкф  Добър4,16
17630акд   Добър4,16
177397акд   Добър4,16
178142дакф  Добър4,16
179414кафд  Добър4,16
18063да    Добър4,16
1812дакф  Добър4,16
18290фадпк Добър4,16
183155кад   Добър4,16
18470дакф  Добър4,16
185415кадф  Добър4,16
18629дак   Добър4,16
18788факд  Добър4,16
18831дафк  Добър4,16
189154факд  Добър4,16
190151дакф  Добър4,16
191115кдаф  Добър4,16
192262дка   Добър4,16
193140дка   Добър4,16
194406дкапфбДобър4,16
195152дка   Добър4,16
196261дкаф  Добър4,16
1978фдак  Добър4,16
198408дкаф  Добър4,16
199398дка   Добър4,16
20046кдаф  Добър4,16
201219фдабпкДобър4,16
202119дкаф  Добър4,16
20317дка   Добър4,16
20475дфак  Добър4,16
205268дкаф  Добър4,16
206149дкапфбДобър4,16
207404дкафпбДобър4,16
2083фда   Добър4,16
209215дкабпфДобър4,16
210113дфак  Добър4,16
211257фкда  Добър4,16
21243фдка  Добър4,16
21339кдфа  Добър4,16
21449фдка  Добър4,16
21521фдка  Добър4,16
21679фдка  Добър4,16
217411фдка  Добър4,16
218214дкфа  Добър4,16
21993фкда  Добър4,16
22065фпдка Добър4,16
221331дпбфкаДобър4,16
222137акдф  Добър4,08
223126ак    Добър4,08
224172адкф  Добър4,08
225310адкф  Добър4,08
22666акд   Добър4,08
227235акдф  Добър4,08
228313адфк  Добър4,08
229301аф    Добър4,08
230252адкф  Добър4,08
231239ад    Добър4,08
232156акдф  Добър4,08
233105а     Добър4,08
234366акдф  Добър4,08
235392адкф  Добър4,08
236319адкф  Добър4,08
237314аф    Добър4,08
238439ак    Добър4,08
239186акд   Добър4,08
240394адфк  Добър4,08
241181адфк  Добър4,08
242183адкф  Добър4,08
243195афдк  Добър4,08
244136адкп  Добър4,08
245427афдк  Добър4,08
246425адкф  Добър4,08
247177адкфп Добър4,08
248436акдф  Добър4,08
249121акд   Добър4,08
250124акдф  Добър4,08
251108а     Добър4,08
252231адк   Добър4,08
253426акдф  Добър4,08
254188акфд  Добър4,08
255120акфд  Добър4,08
256291кадф  Добър4,08
257356факд  Добър4,08
258207дакпф Добър4,08
259385дак   Добър4,08
260190дак   Добър4,08
261364фад   Добър4,08
262330кафд  Добър4,08
263129фад   Добър4,08
26471дак   Добър4,08
265157да    Добър4,08
266422дак   Добър4,08
267203фадк  Добър4,08
268359дакф  Добър4,08
269182кадфпбДобър4,08
270163дафкпбДобър4,08
27172фадкп Добър4,08
272295дак   Добър4,08
273373фадк  Добър4,08
274204кад   Добър4,08
275300дак   Добър4,08
276131кадфпбДобър4,08
277346фдак  Добър4,08
278165дкаф  Добър4,08
279383дфак  Добър4,08
280187дка   Добър4,08
281184дка   Добър4,08
28268пдакбфДобър4,08
283246дка   Добър4,08
284361фда   Добър4,08
285376кдаф  Добър4,08
286221дка   Добър4,08
287255дкафпбДобър4,08
288167фдакпбДобър4,08
289135дкаф  Добър4,08
290277дфа   Добър4,08
291198дкаф  Добър4,08
292317кдафпбДобър4,08
293110бпадфкДобър4,08
294202фда   Добър4,08
295421кда   Добър4,08
296206дкаф  Добър4,08
297133кда   Добър4,08
298367дка   Добър4,08
299174дка   Добър4,08
300381дфакпбДобър4,08
301109бпадфкДобър4,08
302363дфка  Добър4,08
303175фдка  Добър4,08
304114фдкапбДобър4,08
30576дкфа  Добър4,08
306226фкда  Добър4,08
307134дкфа  Добър4,08
308170фдка  Добър4,08
309391фдка  Добър4,08
310305дкфа  Добър4,08
311161фдка  Добър4,08
312371фдкапбДобър4,08
313189дфка  Добър4,08
314374фдка  Добър4,08
315192дфка  Добър4,08
316380фкдпбаДобър4,08
31732афкд  Среден3,00
318402афкд  Среден3,00
319274ак    Среден3,00
320396фда   Среден3,00
321270фдак  Среден3,00
Scroll to Top