НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния изпит по български език и литература
1215дкабпфМного добър5,25
226бпкд  Много добър5,00
385бпфдакМного добър4,75
4338бп    Много добър4,75
5109бпадфкМного добър4,75
697пб    Много добър4,75
7429пб    Много добър4,75
814пб    Много добър4,75
9131кадфпбМного добър4,75
10388пб    Много добър4,50
11380фкдпбаМного добър4,50
1255адфкб Много добър4,50
14139адфкпбМного добър4,50
15255дкафпбМного добър4,50
13149дкапфбМного добър4,50
16110бпадфкДобър4,25

РЕЗЕРВИ

17320бп    Добър4,25
18264пб    Добър4,25
19399пб    Добър4,25
20339пб    Добър4,25
2113пб    Добър4,25
22229пб    Добър4,25
23416пб    Добър4,25
24211фдпкабДобър4,25
25423пбакдфДобър4,00
26331дпбфкаДобър4,00
27406дкапфбДобър4,00
28437пб    Добър3,75
2942афдкпбДобър3,75
30263акдфпбСреден3,25
Scroll to Top