НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния   изпит по рисуване
1401дкфапбОтличен6,00
2147дакф  Отличен5,91
3194дкаф  Отличен5,91
4153дфкап Отличен5,91
5413дфакпбОтличен5,91
6127дка   Отличен5,83
7379дка   Отличен5,83
8308дкаф  Отличен5,83
9123дакф  Отличен5,83
10193дфак  Отличен5,75
11412дакф  Отличен5,66
12160дка   Отличен5,66
13208дкаф  Отличен5,66
14179дка   Отличен5,66
15360даф   Отличен5,66
16171дфак  Отличен5,58
17238дакф  Отличен5,58
18350дка   Отличен5,58
19178да    Отличен5,50
209дафк  Много добър5,33
21122дфкапбМного добър5,33
2296дкапфбМного добър5,25
23419дк    Много добър5,16
2441дкфа  Много добър5,16
25253адкф  Много добър5,16
2677дфк   Много добър5,08
27242дфка  Много добър5,08
28361фда   Добър4,08

РЕЗЕРВИ

2991адфк  Много добър5,08
3073кадфпбМного добър5,08
3174акдф  Много добър5,08
32216дфак  Много добър5,00
3380фдка  Много добър5,00
34230фдак  Много добър5,00
35332акдфпбМного добър5,00
36234афдк  Много добър5,00
3733афкд  Много добър5,00
3882дка   Много добър4,91
3989адкф  Много добър4,91
40344фдак  Много добър4,91
41307акдп  Много добър4,91
42237фкда  Много добър4,91
43343акдф  Много добър4,91
44341акдф  Много добър4,91
4581дфка  Много добър4,83
46285дка   Много добър4,83
4711дакф  Много добър4,83
48101фдак  Много добър4,83
49220фдакбпМного добър4,83
50362афдк  Много добър4,83
51281акфд  Много добър4,83
52173дфка  Много добър4,75
53345фдк   Много добър4,75
54342кад   Много добър4,75
5553кфда  Много добър4,75
56349факдпбМного добър4,75
57328акфд  Много добър4,75
5812фдка  Много добър4,66
5944фдкабпМного добър4,66
60355фад   Много добър4,66
6151акдф  Много добър4,66
62118кадф  Много добър4,66
63340акдф  Много добър4,66
64243факд  Много добър4,66
65283дакфпбМного добър4,58
66250фдка  Много добър4,58
6738адк   Много добър4,58
68200адпкфбМного добър4,58
697фдка  Много добър4,58
701кдафпбМного добър4,58
71201акдф  Много добър4,58
72335дак   Много добър4,50
73162дкфабпМного добър4,50
74354дакф  Много добър4,50
75375дка   Много добър4,50
76227кдаф  Много добър4,50
77294адк   Много добър4,50
78292адкфп Много добър4,50
79287адкф  Много добър4,50
80223адф   Много добър4,50
8192фда   Много добър4,50
82306факд  Много добър4,50
83299кафд  Много добър4,50
84282факд  Много добър4,50
85104дка   Добър4,41
86245дак   Добър4,41
87357дф    Добър4,41
88279дакф  Добър4,41
89293дфак  Добър4,41
90297адкфп Добър4,41
91191фдка  Добър4,41
92289фдка  Добър4,41
93337фд    Добър4,41
9483адк   Добър4,41
95284ад    Добър4,41
9669акдф  Добър4,41
9767акдф  Добър4,41
98302акд   Добър4,41
99241акдпфбДобър4,41
100309акд   Добър4,41
101352акдф  Добър4,41
10299дкаф  Добър4,33
103232дкаф  Добър4,33
10498дфка  Добър4,33
10587фдка  Добър4,33
106351адкф  Добър4,33
107431фдак  Добър4,33
108323фдак  Добър4,33
109224акд   Добър4,33
110275акдф  Добър4,33
111365акдф  Добър4,33
112324акд   Добър4,33
113389акдф  Добър4,33
114321акдф  Добър4,33
115180фадк  Добър4,33
116116акд   Добър4,33
117209акдф  Добър4,33
118311кфад  Добър4,33
119316кафд  Добър4,33
120348афпкдбДобър4,33
12156дафкп Добър4,25
122271дкафпбДобър4,25
123205дкафпбДобър4,25
12425дкаф  Добър4,25
125267дкаф  Добър4,25
126260дафк  Добър4,25
127144д     Добър4,25
128146дфакп Добър4,25
12923дакф  Добър4,25
130424дфак  Добър4,25
1315дкфа  Добър4,25
13234фдка  Добър4,25
133139адфкпбДобър4,25
13436адкф  Добър4,25
135211фдпкабДобър4,25
136159кда   Добър4,25
137410кдапфбДобър4,25
13855адфкб Добър4,25
13916кдаф  Добър4,25
14028адфк  Добър4,25
141265фдк   Добър4,25
14257адкф  Добър4,25
14358фдкап Добър4,25
14419фкда  Добър4,25
145210акдф  Добър4,25
146400акдф  Добър4,25
147272фкдп  Добър4,25
14848акдф  Добър4,25
14961фкда  Добър4,25
150405акд   Добър4,25
151438акд   Добър4,25
15240акдф  Добър4,25
153150акдф  Добър4,25
154197акдф  Добър4,25
15564кафдп Добър4,25
156196афкд  Добър4,25
157145факд  Добър4,25
15818факд  Добър4,25
159142дакф  Добър4,16
160262дка   Добър4,16
161140дка   Добър4,16
162100дк    Добър4,16
163417дкф   Добър4,16
164331дпбфкаДобър4,16
165406дкапфбДобър4,16
166152дка   Добър4,16
16763да    Добър4,16
168261дкаф  Добър4,16
1692дакф  Добър4,16
170408дкаф  Добър4,16
171420дкф   Добър4,16
172398дка   Добър4,16
17370дакф  Добър4,16
17429дак   Добър4,16
175119дкаф  Добър4,16
17617дка   Добър4,16
17775дфак  Добър4,16
178268дкаф  Добър4,16
179149дкапфбДобър4,16
18031дафк  Добър4,16
181404дкафпбДобър4,16
182151дакф  Добър4,16
183217дп    Добър4,16
184214дкфа  Добър4,16
185215дкабпфДобър4,16
18635дф    Добър4,16
187113дфак  Добър4,16
188115кдаф  Добър4,16
18943фдка  Добър4,16
19039кдфа  Добър4,16
1918фдак  Добър4,16
19249фдка  Добър4,16
19346кдаф  Добър4,16
19421фдка  Добър4,16
195102адфк  Добър4,16
196219фдабпкДобър4,16
19779фдка  Добър4,16
198259адкф  Добър4,16
19986адк   Добър4,16
200411фдка  Добър4,16
2013фда   Добър4,16
202138адкф  Добър4,16
203269акдфп Добър4,16
204263акдфпбДобър4,16
205257фкда  Добър4,16
20694акд   Добър4,16
20784акдф  Добър4,16
20854акдф  Добър4,16
20990фадпк Добър4,16
21037акдф  Добър4,16
211155кад   Добър4,16
21242афдкпбДобър4,16
21362акдф  Добър4,16
214415кадф  Добър4,16
21547акдфпбДобър4,16
21665фпдка Добър4,16
21730акд   Добър4,16
21893фкда  Добър4,16
219397акд   Добър4,16
220414кафд  Добър4,16
221258фпкд  Добър4,16
222266акфд  Добър4,16
22388факд  Добър4,16
22426бпкд  Добър4,16
225154факд  Добър4,16
226125дфк   Добър4,08
227430дфп   Добър4,08
228207дакпф Добър4,08
229165дкаф  Добър4,08
230385дак   Добър4,08
231190дак   Добър4,08
232363дфка  Добър4,08
233383дфак  Добър4,08
234187дка   Добър4,08
23576дкфа  Добър4,08
236184дка   Добър4,08
237247дф    Добър4,08
238246дка   Добър4,08
23971дак   Добър4,08
240221дка   Добър4,08
241157да    Добър4,08
242422дак   Добър4,08
243359дакф  Добър4,08
244111д     Добър4,08
245134дкфа  Добър4,08
246255дкафпбДобър4,08
247163дафкпбДобър4,08
248295дак   Добър4,08
249135дкаф  Добър4,08
250277дфа   Добър4,08
251198дкаф  Добър4,08
252300дак   Добър4,08
253305дкфа  Добър4,08
254206дкаф  Добър4,08
255189дфка  Добър4,08
256166дп    Добър4,08
257367дка   Добър4,08
258174дка   Добър4,08
259434дфп   Добър4,08
260192дфка  Добър4,08
261381дфакпбДобър4,08
262303дкф   Добър4,08
263296дк    Добър4,08
264346фдак  Добър4,08
265175фдка  Добър4,08
266172адкф  Добър4,08
267310адкф  Добър4,08
268114фдкапбДобър4,08
269313адфк  Добър4,08
27068пдакбфДобър4,08
271376кдаф  Добър4,08
272252адкф  Добър4,08
273239ад    Добър4,08
274170фдка  Добър4,08
275392адкф  Добър4,08
276391фдка  Добър4,08
277319адкф  Добър4,08
278167фдакпбДобър4,08
279317кдафпбДобър4,08
280202фда   Добър4,08
281421кда   Добър4,08
282161фдка  Добър4,08
283371фдкапбДобър4,08
284394адфк  Добър4,08
285133кда   Добър4,08
286181адфк  Добър4,08
287374фдка  Добър4,08
288183адкф  Добър4,08
289136адкп  Добър4,08
290425адкф  Добър4,08
291177адкфп Добър4,08
292231адк   Добър4,08
293137акдф  Добър4,08
294291кадф  Добър4,08
295364фад   Добър4,08
29666акд   Добър4,08
297235акдф  Добър4,08
298228фпд   Добър4,08
299129фад   Добър4,08
300203фадк  Добър4,08
301226фкда  Добър4,08
302156акдф  Добър4,08
303182кадфпбДобър4,08
304366акдф  Добър4,08
30572фадкп Добър4,08
306380фкдпбаДобър4,08
307373фадк  Добър4,08
308336пфд   Добър4,08
309204кад   Добър4,08
310186акд   Добър4,08
311131кадфпбДобър4,08
312195афдк  Добър4,08
313427афдк  Добър4,08
314436акдф  Добър4,08
315121акд   Добър4,08
316124акдф  Добър4,08
317426акдф  Добър4,08
318356факд  Добър4,08
319330кафд  Добър4,08
320110бпадфкДобър4,08
321109бпадфкДобър4,08
322188акфд  Добър4,08
323120акфд  Добър4,08
324396фда   Среден3,00
325270фдак  Среден3,00
32632афкд  Среден3,00
327402афкд  Среден3,00
Scroll to Top