НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „ФОТОГРАФИЯ“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния   изпит по рисуване
1168фадк  Отличен5,91
2143фдк   Отличен5,58
3428фдак  Отличен5,58
4347фдка  Отличен5,50
510фдк   Много добър5,41
6280фдк   Много добър5,41
7377фдка  Много добър5,41
8117афдкпбМного добър5,41
9164фадк  Много добър5,33
10158афдкп Много добър5,33
11278фп    Много добър5,25
1291адфк  Много добър5,08
1380фдка  Много добър5,00
14230фдак  Много добър5,00
15216дфак  Много добър5,00
1633афкд  Много добър5,00
17234афдк  Много добър5,00
18237фкда  Много добър4,91
19344фдак  Много добър4,91
2089адкф  Много добър4,91
21101фдак  Много добър4,83
22220фдакбпМного добър4,83
2381дфка  Много добър4,83
24362афдк  Много добър4,83
25281акфд  Много добър4,83
2611дакф  Много добър4,83
27276фа    Много добър4,50

РЕЗЕРВИ

28345фдк   Много добър4,75
29349факдпбМного добър4,75
30173дфка  Много добър4,75
3153кфда  Много добър4,75
32328акфд  Много добър4,75
33355фад   Много добър4,66
34243факд  Много добър4,66
3512фдка  Много добър4,66
3644фдкабпМного добър4,66
3751акдф  Много добър4,66
38118кадф  Много добър4,66
39340акдф  Много добър4,66
40250фдка  Много добър4,58
417фдка  Много добър4,58
42283дакфпбМного добър4,58
43201акдф  Много добър4,58
441кдафпбМного добър4,58
45200адпкфбМного добър4,58
46306факд  Много добър4,50
47282факд  Много добър4,50
4892фда   Много добър4,50
49251аф    Много добър4,50
50162дкфабпМного добър4,50
51299кафд  Много добър4,50
52223адф   Много добър4,50
53227кдаф  Много добър4,50
54292адкфп Много добър4,50
55354дакф  Много добър4,50
56287адкф  Много добър4,50
57191фдка  Добър4,41
58289фдка  Добър4,41
59337фд    Добър4,41
60329ф     Добър4,41
61357дф    Добър4,41
62293дфак  Добър4,41
6369акдф  Добър4,41
6467акдф  Добър4,41
65297адкфп Добър4,41
66279дакф  Добър4,41
67352акдф  Добър4,41
68241акдпфбДобър4,41
6987фдка  Добър4,33
70431фдак  Добър4,33
71323фдак  Добър4,33
72180фадк  Добър4,33
73325фк    Добър4,33
74348афпкдбДобър4,33
75311кфад  Добър4,33
7698дфка  Добър4,33
77316кафд  Добър4,33
7899дкаф  Добър4,33
79232дкаф  Добър4,33
80351адкф  Добър4,33
81275акдф  Добър4,33
82365акдф  Добър4,33
83389акдф  Добър4,33
84321акдф  Добър4,33
85209акдф  Добър4,33
8619фкда  Добър4,25
8734фдка  Добър4,25
88145факд  Добър4,25
89272фкдп  Добър4,25
9018факд  Добър4,25
9161фкда  Добър4,25
92211фдпкабДобър4,25
93265фдк   Добър4,25
9458фдкап Добър4,25
95196афкд  Добър4,25
96146дфакп Добър4,25
97424дфак  Добър4,25
9864кафдп Добър4,25
9956дафкп Добър4,25
100139адфкпбДобър4,25
101260дафк  Добър4,25
10255адфкб Добър4,25
10328адфк  Добър4,25
1045дкфа  Добър4,25
105210акдф  Добър4,25
106271дкафпбДобър4,25
107400акдф  Добър4,25
108205дкафпбДобър4,25
10936адкф  Добър4,25
11048акдф  Добър4,25
11125дкаф  Добър4,25
112267дкаф  Добър4,25
11340акдф  Добър4,25
11423дакф  Добър4,25
11516кдаф  Добър4,25
116150акдф  Добър4,25
11757адкф  Добър4,25
118197акдф  Добър4,25
119410кдапфбДобър4,25
120257фкда  Добър4,16
12143фдка  Добър4,16
122258фпкд  Добър4,16
123148фп    Добър4,16
1248фдак  Добър4,16
12549фдка  Добър4,16
12690фадпк Добър4,16
12721фдка  Добър4,16
128219фдабпкДобър4,16
12988факд  Добър4,16
13079фдка  Добър4,16
131411фдка  Добър4,16
132154факд  Добър4,16
13365фпдка Добър4,16
13415ф     Добър4,16
1353фда   Добър4,16
13693фкда  Добър4,16
13742афдкпбДобър4,16
13875дфак  Добър4,16
13935дф    Добър4,16
140113дфак  Добър4,16
141417дкф   Добър4,16
142414кафд  Добър4,16
14339кдфа  Добър4,16
144266акфд  Добър4,16
145420дкф   Добър4,16
146102адфк  Добър4,16
14731дафк  Добър4,16
148214дкфа  Добър4,16
149142дакф  Добър4,16
150115кдаф  Добър4,16
151331дпбфкаДобър4,16
152269акдфп Добър4,16
153263акдфпбДобър4,16
15484акдф  Добър4,16
155261дкаф  Добър4,16
1562дакф  Добър4,16
157408дкаф  Добър4,16
15854акдф  Добър4,16
15937акдф  Добър4,16
16070дакф  Добър4,16
16146кдаф  Добър4,16
16262акдф  Добър4,16
163415кадф  Добър4,16
164119дкаф  Добър4,16
165268дкаф  Добър4,16
166259адкф  Добър4,16
16747акдфпбДобър4,16
168404дкафпбДобър4,16
169151дакф  Добър4,16
170138адкф  Добър4,16
171406дкапфбДобър4,16
172149дкапфбДобър4,16
173215дкабпфДобър4,16
174346фдак  Добър4,08
175175фдка  Добър4,08
176114фдкапбДобър4,08
177361фда   Добър4,08
178170фдка  Добър4,08
179391фдка  Добър4,08
180167фдакпбДобър4,08
181202фда   Добър4,08
182161фдка  Добър4,08
183371фдкапбДобър4,08
184374фдка  Добър4,08
185364фад   Добър4,08
186228фпд   Добър4,08
187129фад   Добър4,08
188203фадк  Добър4,08
189226фкда  Добър4,08
19072фадкп Добър4,08
191380фкдпбаДобър4,08
192373фадк  Добър4,08
193356факд  Добър4,08
194288ф     Добър4,08
195432ф     Добър4,08
196225ф     Добър4,08
197125дфк   Добър4,08
198430дфп   Добър4,08
199363дфка  Добър4,08
200383дфак  Добър4,08
201247дф    Добър4,08
202277дфа   Добър4,08
203189дфка  Добър4,08
204434дфп   Добър4,08
205192дфка  Добър4,08
206381дфакпбДобър4,08
207336пфд   Добър4,08
208195афдк  Добър4,08
209427афдк  Добър4,08
210301аф    Добър4,08
211314аф    Добър4,08
21276дкфа  Добър4,08
213134дкфа  Добър4,08
214163дафкпбДобър4,08
215305дкфа  Добър4,08
216303дкф   Добър4,08
217313адфк  Добър4,08
218394адфк  Добър4,08
219181адфк  Добър4,08
220330кафд  Добър4,08
221188акфд  Добър4,08
222120акфд  Добър4,08
223165дкаф  Добър4,08
224359дакф  Добър4,08
225255дкафпбДобър4,08
226135дкаф  Добър4,08
227198дкаф  Добър4,08
228206дкаф  Добър4,08
229172адкф  Добър4,08
230310адкф  Добър4,08
231376кдаф  Добър4,08
232252адкф  Добър4,08
233392адкф  Добър4,08
234319адкф  Добър4,08
235317кдафпбДобър4,08
236183адкф  Добър4,08
237425адкф  Добър4,08
238177адкфп Добър4,08
239137акдф  Добър4,08
240291кадф  Добър4,08
241235акдф  Добър4,08
242156акдф  Добър4,08
243182кадфпбДобър4,08
244366акдф  Добър4,08
245131кадфпбДобър4,08
246436акдф  Добър4,08
247124акдф  Добър4,08
248426акдф  Добър4,08
249207дакпф Добър4,08
250110бпадфкДобър4,08
251109бпадфкДобър4,08
25268пдакбфДобър4,08
253396фда   Среден3,00
254270фдак  Среден3,00
25532афкд  Среден3,00
256402афкд  Среден3,00
Scroll to Top