НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИГРАФИЯ“

по  редВх.   Ред на      желаниятаОценка от приемния изпит по български език и литература
1387п     Отличен5,75
2233пб    Отличен5,50
3283дакфпбОтличен5,50
4409пб    Много добър5,25
568пдакбфМного добър5,00
6213п     Много добър5,00
7258фпкд  Много добър5,00
8217дп    Много добър5,00
9200адпкфбМного добър5,00
10163дафкпбМного добър5,00
11317кдафпбМного добър5,00
1258фдкап Много добър5,00
131кдафпбМного добър5,00

РЕЗЕРВИ

1497пб    Много добър4,75
15429пб    Много добър4,75
1614пб    Много добър4,75
1785бпфдакМного добър4,75
18338бп    Много добър4,75
19109бпадфкМного добър4,75
20307акдп  Много добър4,75
2190фадпк Много добър4,75
22131кадфпбМного добър4,75
23388пб    Много добър4,50
2460п     Много добър4,50
25434дфп   Много добър4,50
26380фкдпбаМного добър4,50
27149дкапфбМного добър4,50
28139адфкпбМного добър4,50
29255дкафпбМного добър4,50
30264пб    Добър4,25
31399пб    Добър4,25
32339пб    Добър4,25
3313пб    Добър4,25
34229пб    Добър4,25
35327п     Добър4,25
36416пб    Добър4,25
37110бпадфкДобър4,25
38320бп    Добър4,25
39211фдпкабДобър4,25
40423пбакдфДобър4,00
41166дп    Добър4,00
42331дпбфкаДобър4,00
43406дкапфбДобър4,00
44437пб    Добър3,75
4542афдкпбДобър3,75
46353п     Добър3,50
47263акдфпбСреден3,25
Scroll to Top